Ulmatec Pyro AS installerar EQ Plan

Ulmatec Pyro AS är en ledande tillverkare av värmesystem som omvandlar spillvärme och använder bränsle endast när sådan ”grön” energi inte finns tillgänglig i tillräcklig grad. Värmegeneratorer och användare delas i olika temperaturslingor och sammanfogas för optimal energianvändning.

Ulmatec ingår i Ulmatec Gruppen, en koncern som som levererar marin teknologi och specialutvecklade marina lösningar till riggar och fartyg i hela världen. Dotterbolaget Ulmatec Pyro omsätter ca 62 milj NKR och har 40 anställda. För sin planering har man valt EQ Plan som stand-alone lösning.


Kunder i Fokus

Nyligen inkommet

Arkiv