top of page

Ulmatec Pyro AS installerar EQ Plan

Ulmatec Pyro AS är en ledande tillverkare av värmesystem som omvandlar spillvärme och använder bränsle endast när sådan ”grön” energi inte finns tillgänglig i tillräcklig grad. Värmegeneratorer och användare delas i olika temperaturslingor och sammanfogas för optimal energianvändning.

Ulmatec ingår i Ulmatec Gruppen, en koncern som som levererar marin teknologi och specialutvecklade marina lösningar till riggar och fartyg i hela världen. Dotterbolaget Ulmatec Pyro omsätter ca 62 milj NKR och har 40 anställda. För sin planering har man valt EQ Plan som stand-alone lösning.


Kunder i Fokus

Nyligen inkommet

Arkiv

bottom of page