top of page

Några Kundcase

EQ Plan används dagligen av mer än 300 företag inom olika branscher i 14 länder. Vi är stolta och glada över resultaten i form av ökad lönsamhet det inneburit för våra kunder. Nedan återger vi fyra kundcase.

Elpro i Alingsås AB utvecklar, konstruerar och tillverkar automationsutrustning till skandinaviska industriföretag samt system för styrning av infrastruktur. Man erbjuder konstruktion, montage, programmering och idrifttagning.

 

Företaget startade 1993 men redan i mitten av 1960-talet lade Carl-Otto Ottoson grunden till dagens verksamhet. Elpro är fortfarande i familjen Ottosons ägo med Eivind Ottoson som vd och sonen Jesper Ottoson som konstruktionsansvarig.

 

Sedan 2005 finns Elpro i lokaler på Sävelunds industriområde i Alingsås.

Där man efter en tillbyggnad har c: a 2 000 kvm för monteringsyta, lager och kontor

För närvarande har man en produktionskapacitet på c: a 520 timmar per vecka. Elpro AB använder EQ Plan Stand-Alone som planeringsverktyg.

Vi ställer några frågor till Eivind Ottosson, VD.

 

  • Hur planerade ni innan EQ Plan?

 

Innan EQ Plan planerades allt eftersom, mycket planerades i huvudet. Ingen fast planering på papper etc. - vi accepterade oftast kundens önskade leveranstid.

 

  • Hur upplevde ni installations/inkörningsprocessen?

 

Själva processen gick smidigt, vi bokade in ett uppstartsmöte. Redan innan mötet kunde vi installera och testa oss igenom programmet. När mötet ägde rum hade vi kommit ganska långt i planeringen. Det gjorde att vi kunde gå in på lite mer djupare frågor runt programmet.

  • Beskriv kort ”livet” före & efter EQ Plan.

 

Innan vi skaffade EQ Plan var det som sagt mycket som bara planerades i huvudet och det var väldigt svårt/rörigt att hålla koll på alla order och vilken beläggning vi faktiskt hade.

Efter vi installerat programmet så såg man med en gång hur mycket tid som faktiskt var bokad, vilket innebär en mer noggrann faktisk leveranstid. Plus att man är säker på att ingen order missas eller glöms bort.

 

  • Berätta kort om de direkta respektive långsiktiga fördelarna med EQ Plan.

 

Direkt fördel är att det var enkelt att starta upp och komma igång med planeringen. På sikt har vi fått bättre leveranssäkerhet och våra montörer kan via en stor skärm i verkstaden se vad för jobb som ligger framför dom vilket innebär mer effektiv planering.

EQ Plan och Printvis tillsammans

V-TAB,s om ingår i Stampen Media Group, är Nordens största tryckerikoncern med produktion av dagstidningar (bl. a. Aftonbladet & Göteborgsposten), magasin, periodiska tidskrifter, exklusiva magasin böcker och reklam. V-TAB har ca 1 000 medarbetare och omsätter drygt 2 miljarder kronor. Verksamheten bedrivs i 14 anläggningar runt om i Sverige och vi har kunder i Sverige, Norge och Danmark. Kunderna får tillgång till hela V-TAB:s erbjudande genom en enda kontakt.

 

TITTI RUDBÄCK, IT CHEF
V-TAB AB
 

"EQ Plan ger oss stora möjligheter, att både centralt och lokalt planera och överblicka den grafiska produktionen vi har på de olika anläggningarna ner till maskinnivå. Tack var EQ Plan Viewer får vi enkelt och kostnadseffektivt ut en grafisk planering för hela koncernen. Vi får överblick, kontroll och enkel produktionsstyrning.

 

Dessutom är EQ Plan ett enkelt verktyg att använda samt lätt att introducera till medarbetare som inte har datorvana."

VGF planerar med EQ Plan

HGF Koncernen med Huvudkontor i Halmstad har 200 anställda och arbetar med siktdukar för gruvindustri och kabelgenomförningssystem för bl.a. vindkraftverk och telefonväxlar. HGF har idag 3 fabriker; Halmstad i Sverige, Riga i Lettland och Police i Polen, som alla planeras med EQ Plan.  Fabriken i Riga tillverkar till 100% bilmattor till kunder som Volvo, Scania och Ford. Fabriken i Polen tillverkar framförallt värmeväxlarpackningar men även rörtätningar.

 

MICHAEL LIND, LOGISTIKCHEF

HGF - AB Halmstads Gummi Fabrik

 

Införandet av EQ Plan har framförallt inneburit ökade tidsbesparingar, bättre översiktlighet och smidigare omplaneringar. Översiktligheten ger den effekten att alla vid behov har koll på gällande turordning per resurs.

 

EQ Plans smidiga sätt att göra omplaneringar inebär att vi alltid kör i optimal turordning, och vid produktionsproblem kan omplanering göras när som helst på dygnet. Dessutom har EQ Plan inneburit att fler personer fått kunskapen att omplanera.

 

Vi ligger idag på 98-99% i leveransprecision, vilket vi aldrig skulle uppnått utan ett fungerande planeringssystem, som för övrigt infördes problemfritt.

bottom of page