top of page

EQ Plan - det kompletta planeringsprogrammet för verkstad / tryckeri /serviceföretag

Planera, Överblicka & Förändra

Med EQ Plan får du inte bara en grafisk överblick över ditt produktionsflöde utan kan planera direkt i GANTT planen genom att dra och släppa planlinjer. Du kan i varje ögonblick se hur förändringar påverkar den totala produktionen vilket ger en effektiv produktionsstyrning.

 

Du får en total överblick som medger ständig trimning av av din resursplanering som innebär att ledtiderna - och därmed kapitalbindningen - minskas väsentligt. Ökad flexibilitet och snabbare leveranser stärker samtidigt din långsiktiga konkurrensförmåga.

Du får ett effektivt "skyddsnät", dvs om störningar i produktionen skulle inträffa, kan du snabbt och med bibehållen överblick planera om produktionen.

EQ Plan ger dig förutom möjligheten att simulera tänkbara produktionsscenarion också möjligheten till att filtrera ut viktig data som du gärna vill belysa så att produktionsplanen kan trimmas och optimeras.

 

Som fristående planeringssystem innehåller EQ Plan givetvis de register som verkstadsföretag / tryckerier har behov av för att skapa en riktigt bra planering med GANTT som interface. Väljer du att koppla EQ Plan till ert affärssystem överför du automatiskt över vitala data in i EQ Plan och får därmed en enastående överblick över produktionen. EQ Plan stödjer Web Services för bl a Microsoft Dynamics GP vilket gör integrationsmöjligheterna ännu större.

Lätt att installera - lätt att använda

EQ Plan har utvecklats med användaren i fokus. Ständig feedback från kunder som verkstäder, tryckerier, service/underhålls - företag, stora som små - har gjort att programmets funktioner och "tänk" känns igen av användaren. Ett antal funktioner som direkt påverkar produktion och leverans är integrerade i EQ Plan redan från början. 

 

EQ Plan är synnerligen lätt att använda. Flyttning och av planlinjer och linjemönster går snabbt tack vare okomplicerade kommandon som bland annat "dra & släpp".

Planerings program i GANTT

Kolonnbredderna kan justeras för att visa planer med varierande grad av detaljrikedom. Fokusera några timmar fram i tiden eller se din planering med ett halvårs horisont. Allt ändrar du med enkla knapptryckningar för att passa alla typer av planering. När du ändrar i GANTT schemat ändras även informationen för resursbeläggningen omedelbart och du har full kontroll över utnyttjandegraden.

 

Programmet är till stora delar självinstruerande och trots enkelheten och "automatväxlingen" av flera vitala funktioner är det hela tiden operatören som styr användningen av EQ Plan.

bottom of page