top of page

EQ Plan supportärende

Även om EQ Plan är stabilt & pålitligt kan det uppkomma problem. Fellkällor finns sällan i  EQ Plan utan oftast är det vid uppgraderingar av övrig programvara eller kopplingar som fel uppstår. Det kan vara vid installering av ny version av Windows eller förändringar i affärssystemen som orsakar konflikter. 

 

Oavsett orsaken är det inte alltid helt uppenbart för användaren att identifiera felkällan. Därför - OM du skulle stöta på problem med EQ Plan vänligen fyll i och skicka nedanstående supportformulär så återkommer vi så fort som möjligt.

bottom of page