top of page

NY HEMSIDA KOMMER STRAX!!!

Planering i GANTT för verkstad / tryckeri / service / tjänste / tillverkande företag i Windows miljö.

Med EQ Plan kan du och dina medarbetare planera, överblicka och simulera produktionen av varje jobb eller order, centralt och lokalt ner till maskin / manskapsnivå.

 

Koppla EQ Plan till ditt MPS/MIS/ERP-system eller använd som stand-alone program. Skalbart, flexibelt och anpassningsbart planeringssystem som används av verkstäder, tryckerier, förpacknings- och service/underhållsföretag i 14 länder. 

 

Med EQ Plan fungerar din verksamhet bättre, snabbare och smartare.  

Nyheter

Skärmbild 2022-11-21 140152 WIX21.png

KRAFTFULLT GANTT PROGRAM FÖR ATT PLANERA SMARTARE

 Planera din produktion
Planera

Planera direkt i GANTT schemat. Lägg in jobb och fördela moment på olika resurser. "Dra & Släpp" av planlinjer samt förändring av inbördes beroenden uppdaterar hela planen. Se resurs-beläggningen samt hur enskilda förändringar påverkar den totala planen. Uppdatera planen snabbt, enkelt, och bibehåll full kontroll över resursplaneringen.

Överblicka din plan

Överblicka

Fokusera planeringen några timmar fram i tiden eller se din planering med ett halvårs horisont. Se hur enskilda förändringar påverkar den totala produktionen. Om produktionsstörningar inträffar, kan du snabbt och med bibehållen överblick planera om produktionen medan alla har koll på gällande turordning per resurs.

Simulera olika utfall

Simulera

Integrera med ditt MIS system

Integrera

Förenklar din planering

Förenkla

Simulera förändringar och störningar i produktionen (nertider, underhåll, ställtider, förändring av volymer) och utvärdera effekterna på beläggning och leveranstider. Resultatet visas direkt i GANTT schemat.

Integrera EQ Plan med ditt MPS/MIS/ERP system eller kör som stand-alone program. Kopplat till ditt affärssystem överför du med automatik vitala data in i EQ Plan vilket ger en enastående överblick över verksamheten.

EQ Plan är lätt att hantera och kräver ingen utbildning inom datateknik. Undvik mängder av manuella ingrepp och egna räkneoperationer. Hela manualen till EQ Plan finns inlagd i programmet.

  • EQ Plan används av företag i 14 länder på 3 kontinenter.

  • EQ Plan finns på Svenska, Engelska, Danska, Norska, Tjeckiska, och har inbyggt stöd för fler språk.

  • EQ Plan används av företag med omsättningar mellan några miljoner till flera miljarder.

  • EQ Plan tillåter planering och överblick både lokalt och centralt över flera produktionsenheter / projekt.

  • EQ Plan används bland annat med Printvis, Dynamics NAV och AX, Pyramid, Spektra samt som Stand-Alone applikation. Vi har dessutom en utmärkt API för kommunikation med andra system.

 

En liten demonstration

I filmerna till höger visar vi mycket kort hur EQ Plan kan se ut för en användare. Filmerna skrapar bara på ytan av allt vad EQ Plan kan göra. 

 

En mer komplett bild över alla programmets funktioner får du om du beställer en demoversion. Då kan vi även visa hur EQ Plan kan användas för att förbättra planeringen i just ditt företag. 

 

För att se filmerna i helskärm klickar på du helskärmsläget till höger om YouTube loggan vid uppspelning. 

bottom of page